HOME  Danmarks jægerforbund  |  Solkalender   

 

Tlf. 87 24 20 70 eller på e-mail steinar@post.tele.dk 

 

 

cv

Priser

Tadsjikistan

Hjortebrunst

Gallerier

Downloads

Diverse

Sommerhus

 

Jeg er født i 1957, og havde helt fra mine ungdomsår en klar opfattelse af, at natur og miljø skulle være mit virke i voksenlivet. Min ambition om uddannelsen til skovfoged blev skudt i sænk af et galoperende point-race som adgangskrav, og i stedet kastede jeg mig over min lidenskab nummer to: at skrive. Fra 1982 til 1986 blev jeg uddannet på Danmarks Journalisthøjskole.

 I de første fire år herefter var det mest dag- og ugebladspressen, jeg arbejdede for, inden jeg via det tidligere Dansk Jagtforening begyndte med jagtjournalistik. Dette tog hurtigt fart, og da Danmarks Jægerforbund blev en realitet ved fusionen mellem Dansk Strandjagtforening, Dansk Jagtforening og Landsjagtforeningen i 1991, var jeg med i flokken, som var med til at udsende det  første eksemplar af ”Jæger” i 1992.

Lige siden har det været ”Jæger”, som har været mit hovedarbejdsfelt. Jeg er – min ”unge” alder til trods – den lokalredaktør, som har længst accenitet. Jeg dækker Vest -, Midt- og Østjylland med to sider i hver nummer, og er desuden ¨reportagemedarbejder, specielt i Jylland.

Min anden store lidenskab er ønsket om at bevare en god fysik, så jeg blandt andet kan gå på jagt, til jeg bliver over 90. Jeg har dyrket en del forskellige sportsgrene, og leverer fra tid til anden også artikler indenfor genren til Idrætsliv, Danmarks Idræts - Forbunds medlemsblad.

 Jeg bor sammen med min pragtfulde kone Lila på en skøn ejendom ned til Funder Ådal. Lige uden for mine vinduer har jeg den natur, jeg sætter så stor pris på. I sommerhalvåret ser vi råvildtet næsten hver dag fra stuen, og den store hornugle har vi oplevet en halv snes gange.